Dominique Delferrière CEO
Sophie De Vylder Certification Manager
Dominique Bourgois Senior Auditor
Johan Wittevrongel Lead Auditor
Lut Kint Lead Auditor
Anne Carpentier Auditor
Pieter van Gaelen Auditor
Sonja Truyen Auditor
Alexandra De Nil Lead Auditor
Kim Borremans Lead Auditor
Philippe Majer Auditor

Dominique Delferrière

dominique.delferriere@maninfo.be

Dominique richtte Management Information in 1990 op en is tot op vandaag afgevaardigd bestuurder van het bedrijf. Hij heeft een groot aandeel in de ontwikkeling van meerdere auditmethodes die CertUp vandaag aanbiedt: Qfor met module ClientScan, Qfor met module ProcessScan, specifieke Qfor gerelateerde modules zoals de FoodScan, de SafetyScan en de WebScan, en de kmo-portefeuille audit. Als senior auditor voert hij deze auditmethodes ook regelmatig uit in de praktijk. Sinds 1995 is hij ook ISO-auditor met specialisatie in ISO 9001 en 29990. Op aanvraag van federaties, sectoren en regio’s werkt Dominique ook aan de ontwikkeling van specifieke producten met als doelstelling de transparantie van de markt van intellectuele dienstverlening te vergroten. Dominique behaalde zijn diploma van burgerlijke ingenieur aan de Koninklijke Militaire School en zijn master in toegepaste economische wetenschappen aan de universiteit van Bergen. Hij heeft een postgraduaat in opleidingsmanagement en -technieken van de Haute Ecole-Groupe Ichec. Dominique is professioneel actief in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Sophie De Vylder

sophie.devylder@certup.be

Sophie trad in 2006 in dienst van Management Information als auditor. Ze beheerst verschillende auditmethodes: Qfor met module ClientScan, Qfor met module ProcessScan, specifieke Qfor gerelateerde modules zoals de FoodScan, de SafetyScan en de WebScan, audit Chèques-Formation Région wallonne, audit ISO 9001:2015 en 29990 en de kmo-portefeuille audit. Nadat ze audit manager was bij Management Information werd ze Certification manager binnen CertUp op het moment van de overdracht van de auditactiviteiten van Management Information naar CertUp. Sophie is verantwoordelijk voor de operationele werking van CertUp en alle hierbij horende certificatie-activiteiten. Ze heeft ook actief bijgedragen tot de ontwikkeling van de kmo-portefeuille auditmethode. Sophie heeft voordien een tiental jaar als freelance taaltrainer Nederlands, Frans, Spaans en Engels gewerkt voor bedrijven. Sophie behaalde een Master in de vertaalkunde en heeft onder meer een bijkomende Master in Marketing en Communicatie gevolgd. Sophie is professioneel actief in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Spaans.
Nadat hij als officier bij de koopvaardij heeft gewerkt, is Dominique Bougois trainer geworden in industriële informatica binnen het departement van permanente vorming van een ingenieursschool. Daarna werd hij de verantwoordelijke van een consulaire opleidingsorganisatie en directeur van een leerlingenschool in 1985. Dominique Bougois is aan de basis van de oprichting van verschillende scholen voor hoger onderwijs en wordt opleidings- en arbeidsadviseur voordat hij in 1999 zijn eigen advies-, studie- en auditbureau opstart, met name Maïeutika. Het hoofddoel van Maïeutika is de verbetering van de toegevoegde waarde van de maatregelen voor training en opleiding. Dominique Bourgois was stakeholder bij de ontwikkeling van de auditmethodes Qfor in het kader van de Leonardo projecten. Hij heeft zich geleidelijk gespecialiseerd in de audits van opleidingsorganisaties en leerlingenscholen.

Johan Wittevrongel

johan.wittevrongel@certup.be

Johan trad in 2001 in dienst van Management Information als auditor. Hij werkt voor CertUp sinds begin 2017, als gevolg van de overdracht van de auditactiviteiten van Management Information naar CertUp. Hij beheerst de auditmethodes Qfor met module ClientScan, de FoodScan en de kmo-portefeuille audit. Naast auditor is Johan ook freelance consultant voor functieclassificatie-projecten. Johan is van opleiding maatschappelijk assistent en heeft onder meer bijkomende opleidingen gevolgd rond management. Hij werkt hoofdzakelijk in het Nederlands.
Lut trad in 2007 in dienst van Management Information als auditor. Sinds begin 2013 werkt ze als freelance lead auditor en sinds begin 2017 werkt ze voor CertUp als gevolg van de overdracht van de auditactiviteiten van Management Information naar CertUp. Ze beheerst verschillende auditmethodes: Qfor met module ClientScan, Qfor met module ProcessScan, FoodScan en de kmo-portefeuille audit. Lut heeft voordien als freelance taaltrainer en opleidingscoördinator gewerkt in verschillende talenscholen. Van opleiding is ze regente Nederlands, geschiedenis en economie. Sinds 2013 is ze Schepen in Tervuren. Lut is professioneel actief in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Anne Carpentier

anne.carpentier@certup.be

Anne trad in 2009 in dienst van Management Information als freelance auditor. Ze werkt voor CertUp sinds begin 2017, als gevolg van de overdracht van de auditactiviteiten van Management Information naar CertUp. Ze beheerst verschillende auditmethodes: Qfor met module ClientScan, Qfor met module ProcessScan, specifieke Qfor gerelateerde modules zoals de FoodScan en de Audit Chèque Formation Région wallonne. In bijberoep is Anne zaakvoerder van een opleidingsorganisatie. Ze heeft een tiental jaar ervaring in het beleid van opleidingsorganisaties. Anne behaalde een Bachelor in Public Relations en heeft onder meer de Prince2 Practioner Certificaat behaald.

Pieter van Galen

pieter.vangalen@certup.be

Pieter trad in 2013 in dienst van Management Information als freelance auditor. Hij werkt voor CertUp sinds begin 2017, als gevolg van de overdracht van de auditactiviteiten van Management Information naar CertUp. Hij beheerst de auditmethodes Qfor met module ClientScan, FoodScan en de kmo-portefeuille audit. Naast auditor is Pieter sinds 1999 trainer-consultant voornamelijk in IT-gerelateerde materies. Pieter studeerde Management, Economie en Recht in Nederland. Hij heeft onder meer bijkomende opleidingen gevolgd in NLP en train-the-trainer-methodologie. Pieter is professioneel actief in het Nederlands, het Engels, het Frans en het Duits.

Sonja Truyen

sonja.truyen@certup.be

Sonja trad in 2013 in dienst van Management Information als freelance auditor. Ze werkt voor CertUp sinds begin 2017, als gevolg van de overdracht van de auditactiviteiten van Management Information naar CertUp. Ze beheerst de auditmethodes Qfor met module ClientScan, Qfor met module ProcessScan, de FoodScan en de kmo-portefeuille audit. Naast auditor is Sonja, sinds 2013 ook actief als coach. Daarvoor heeft ze bijna twintig jaar verschillende nationale en internationale marketing- en communicatiefuncties uitgeoefend, voornamelijk in de uitzend- en entertainmentwereld. Sonja studeerde office-management en heeft onder meer bijkomende opleidingen gevolgd rond marketing, leadership, coaching en NLP. Sonja is professioneel actief in het Nederlands, het Engels en het Frans.

Alexandra De Nil

alexandra.denil@certup.be

Alexandra trad in 2014 in dienst van Management Information als freelance auditor. Ze werkt voor CertUp sinds begin 2017, als gevolg van de overdracht van de auditactiviteiten van Management Information naar CertUp. Ze beheerst de auditmethodes Qfor met module ClientScan, Qfor met module ProcessScan, de FoodScan en de kmo-portefeuille audit. Alexandra is ook lid van de Certificatiecommissie en biedt punctuele ondersteuning aan het salesdepartement. Alexandra deed voordien managementervaring binnen een opleidingsorganisatie. Daarvoor was zij actief op beleidsniveau bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Alexandra behaalde een master in de politieke wetenschappen en vulde dit aan met een master in internationale bedrijfseconomie en bedrijfsmanagement. Ze is professioneel actief in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Kim Borremans

kim.borremans@maninfo.be

Kim trad in 2007 in dienst van Management Information als auditor. Ze werkt voor CertUp sinds begin 2017, als gevolg van de overdracht van de auditactiviteiten van Management Information naar CertUp. Ze beheerst de auditmethodes Qfor met module ClientScan, Qfor met module ProcessScan, FoodScan en de kmo-portefeuille audit. Kim is ook lid van de Certificatiecommissie en biedt ondersteuning aan het salesdepartement. Kim werkte voordien als psychologe en opleidingscoördinator, onder meer in een Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Kim behaalde een Master in de psychologische wetenschappen, is geaggregeerd voor het onderwijs en volgde postacademische opleidingen in HRM. Kim is professioneel actief in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Philippe Majer

philippe.majer@certup.be

Philippe trad in 2007 in dienst van Management Information als freelance auditor. Hij werkt voor CertUp sinds begin 2017, als gevolg van de overdracht van de auditactiviteiten van Management Information naar CertUp. Hij beheerst de auditmethode Chèques-Formation Région wallonne. Naast zijn activiteiten als auditor is Philippe consulent in het beheer en organisatie van kmo’s. Hij is ook trainer geweest in persoonlijke efficiëntie en projectbeheer. Philippe heeft gedurende een 15-tal jaren zijn eigen opleidingsbedrijf geleid in het domein van ICT. Hij is professioneel actief in het Frans.

Annick De Lil

annick.delil@certup.be

Annick trad midden 2017 in dienst van CertUp als freelance auditor. Zij beheerst de auditmethodes ISO 9001:2015. Annick is sinds 2011 freelance ISO 9001-auditor. Vroegere professionele ervaringen heeft ze onder meer opgedaan als Quality supervisor, dealer development consultant en automotive consultant. Tijdens deze opdrachten kwam ze ook reeds in contact met de implementatie van ISO 9001 en de uitvoering van de vereiste interne audits. Ze is professioneel actief in het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels.

CONTACTEER ONS

Management Information nv Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 B-1080 Brussel +32 2 414 25 00 info@maninfo.be Algemene voorwaarden Privacyverklaring Cookieverklaring

Copyright © 2019. Management Information. All Rights Reserved.